Abfalle Co.,Ltd.

บริการ รับซื้อ รับรื้อถอน อาคาร อาคารโรงงาน โกดัง รื้อภายใน รับจัดการสินทรัพย์ NPA ให้อยู่ในสภาพพร้อม ขายหรือให้เช่า บริษัทมีความพร้อมทางด้านเทคนิค บุคลากร วิศวกร เครื่องจักร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย

 

รับรื้อถอนภายใน รื้อถอนคืนพื้นที่  รื้อถอน รื้อถอนคืนพื้นที่ศูนย์การค้า

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ คอมมูนิตี้มอลล์ ทั่วไป ทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด  ครบวงจรทั้งทางด้านงานรื้อถอนแบบ bare shell ( รื้อโล่ง ) และแบบ remain partially ( คงสภาพบางส่วน ) งานแก้ไขระบบต่างๆ เช่นระบบไฟฟ้า ภายในร้าน ระบบปรับอากาศ